Bogier og Hjulsæt i skala N


Bogier

Micro-Trains oversigt over bogier med koblinger.
MICRO-TRAINS #1004 BETTENDORF BOGIER UDEN KOBLINGER

Fra Micro-Trains' Vejledningssider:

For nemheds skyld har vi vedlagt to typer centertappe. #16000 typen er med en bøsning og skive. #1034 Atlas-kompatible type har en større diameter.

Monter Micro-Trains Magne-Matic bogier ved hjælp af de originale centertappe. Bogier skal kunne vippe en lille smule, så pres ikke tappene for langt ind. Vær sikker på at den mest fremstående del omkring bogiens centerhul vender mod vognens midte for at give mere frigang mod koblingensholderen.

For montering af bogier på CON-COR Sekisui vogne med større centerhul i den støbte undervogn anvendes bøsninger med hul med lille diameter (leveres med Micro-Trains bogier): Pres forsigtigt den lille ende af bøsningen fra oversiden i undervognens hul så langt ind som muligt. Hvis bøsningen stikker ud på oversiden eller undersiden, skæres det overskydende af plant med overfladen. Anvend en afstandsskive (vedlagt) mellem bogie og undervogn.

Til Bachmann vogne med centerskrue: Bor centerhullet i bogien op med et 9/64 in (3,6 mm) bor. Efter at bogierne er monteret med de originale skruer, følges afprøvningsvejledningen nedenfor for at sikre korrekt funktion.

Montering af Micro-Trains Magne-Matic koblinger på undervognen: Anvend Micro-Trains #1054 Justerbar Højdelære og Koblings-konverteringsvejledningen for at afgøre hvilken koblingstype der passer bedst til højden af vognens koblings-befæstigelsesflade. Højden kan tilpasses den valgte kobling ved at lægge mellemlæg mellem koblingsholder og undervogn, eller ved at fjerne materiale fra enten befæstigelsesfladen eller undervognens eller bogiernes bolsterstykke.

Før montering kontrolleres koblingens evne til at vende tilbage til midstillingen. Koblingerne skal kunne bevæges frit fra side til side og altid vende tilbage til midtstillingen. Hvis ikke, tilføjes et pust af Micro-Trains "Greas-em" ind i koblingsholderen, og kobling bevæges frem og tilbage for at smøre og polere overfladerne. BRUG IKKE OLIE.

#1004

Efter at koblinger er monteret, følges følgende afprøvningsvejledning for at sikre korrekt funktion.

AFPRØVNING:

  1. Anbring vognen på sporet og kontroller koblingshøjden ved hjælp af Micro-Trains #1055 Kobling Højdelære (Fig. 2). Hvis koblingen sidder for lavt eller højt, justeres højden op eller ned ved at fjerne materiale fra enten koblingens befæstigelsesflade eller undervognens eller bogiens bolsterstykke.
  2. Kontroller koblingsarmens højde med Micro-Trains #1056 Koblingsarm Højdelære (Trip Pin Height Gauge). Læg læren tværs over skinnerne og skub vognen så armen når hen til den (Fig. 2). Koblingsarmen bør kun netop gå fri af læren, men ikke være så lav at den støder imod i sporskifter. Hvis koblingsarmen er for kort eller lang, justeres højden ved at trække den op eller skubbe den ned i koblingsskaftet.
  3. Hvis koblingerne drejer den forkerte vej over afkobleren og lukker koblingen istedet for at åbne den, justeres koblingsarmens vinkel. Koblingsarmen skal sidde på linie med koblingskloen (figur 1). Fjern koblingsarmen ved forsigtigt at trække lige ned og samtidig holde fast i koblingskloen. Vrid toppen af koblingsarmen så den drejes en lille smule udad, og monter den igen. Bøj eller vrid ikke koblingsarmen mens den sidder i koblingen.

Hjulsæt

Link til fotografi af 33" vognhjulsæt i skala N: Micro-Trains, Micro-Trains low-profile, Atlas, NWSL, Fox Valley Models, Atlas metal, Intermountain metal.
MICRO-TRAINS #1008 33" HJULSÆT MED LAV FLANGE
#1008

Fra Micro-Trains' Vejledningssider:

Udskiftningshjulsæt for skala N (kan umiddelbart monteres). Passer til: Aurora og Minitrix. Anvendes som erstaning for Micro-Trains hjulsæt med standard flange. Til alle andre mærker anbefales det at udskifte eksisterende bogier med Micro-Trains Magne-Matic bogier.

FOR AT UDSKIFTE HJULSÆT:

Fjern bogierne fra undervognen for at gøre det nemmere at fastholde dem og undgå at beskadige bogiesiderne. Hold bogien mellem den ene hånds tommel- og pegefinder og anbring den anden hånds tommelfinger på den modsatte bogieside. Brug neglen på pegefingeren til at trække bogiesiden udad netop tilstrækkeligt til at akselenden går fri så hjulsættet falder fri. Udskift et hjulsæt ad gangen. Når det oprindelige hjulsæt er fjernet, udskiftes det med det nye Micro-Trains hjulsæt. så man mindsker risikoen for beskadigelse af bogiesiden. Genmonter bogien på undervognen.

Fig. 1

AFPRØVNING: Anbring vognen på sporet nær en magnetisk afkobler. Hvis vognen trækkes ind over magneten anbringes en eller flere fjedre på akselender (en pr. aksel) for at opnå større friktion. (Fjedrene kan købes separat fra Micro-Trains i pakning #1953). For at montere dem, fjernes et hjulsæt som beskrevet ovenfor. Anbring en fjeder på den ene akselende. En lille smule spyt kan holde fjederen på plads mens hjulsættet med fjederen igen monteres i bogierammen.

Fig. 2

For at sikre at hjulsættene har rigtig hjulafstand og at kontrollere koblingerne anvendes Micro-Trains #1055 Koblingshøjdelære. Dette fantastiske værktøj kan udføre seks funktioner: 1) hjulafstandslære, 2) limningslære for koblingsmagneter (holder afkobleren på plads), 3) sporviddelære, 4) undervognshøjdelære (koblingens befæstigelsesflade), 5) koblingshøjdelære og 6) højdelære for koblingsarme (#1056 er vedlagt i #1055 pakningen).

Opdateret 2009-01-04