Spor- og hjulstandarder i skala N


Bemærk at MOROP's NEM-normer og NMRA's standarder af og til revideres. Indholdet i denne artikel kan derfor være upræcist, og man bør kun anvende de gældende udgaver af NEM-normerne hhv. standarderne.

NEM normer (Normen Europäischer Modellbahnen) og NMRA standards (National Model Railroad Association) er de to systemer af normer/standarder som anvendes i Danmark.

NEM anvendes naturligt fordi Danmark gennem DMJU (Dansk Model Jernbane Union) er tilsluttet MOROP der udarbejder og vedligeholder NEM.

NMRA standarder anvendes dels fordi mange modelbanefolk gennem tiden har været utilfreds med NEM (f. eks. flangestørrelse), dels fordi nogle modelbanefolk kører amerikansk og/eller køber køber material og dele af amerikansk oprindelse.

1. Spor

Tegning fra NMRA S-3.2 om sporstandarder.
Tegning fra NMRA S-3.2 om sporstandarder.

Norm/standard Gmin
Gmax
Cmin
-
-
Smax
-
Fmax
Hmin
-
-
Pmax
NEM 310, NEM 124 9,0
9,3
8,1
-
-
7,3
-
1,0
0,9
-
-
7,8
NMRA S-3.2 8,97
9,32
8,20
-
-
7,52
-
0,76
0,56
-
-
7,92/8,05 *)

*) Elektrisk/mekanisk. Alle mål i mm.

Som det fremgår af tabellen, er der nogle små forskelle på NEM og NMRA, nemlig på Cmin og Smax. De synes ikke store, men som man kan se senere, kan de give problemer hvis man blander NEM og NMRA.

2. Hjul

Tegning fra NMRA S-4.2 om hjulstandarder.
Tegning fra NMRA S-4.2 om hjulstandarder.

Norm/standard -
Kmax
Bmin
-
Nmin
-
Tmin
Tmax
-
Dmax
P
-
NEM 310, NEM 311 -
8,1
7,4
-
2,2
-
0,5
0,6
-
0,9
0,15
-
NMRA S-4.2, RP25 -
8,20
7,54
-
1,80
-
-
0,51
-
0,56 **)
0,18
-

**) RP25 = 0,51. Alle mål i mm.

Her er der også små forskelle mellem NEM og NMRA, først og fremmest på Kmax, Bmin og Nmin. Desuden må flangehøjden D være 0,9 mm efter NEM men kun 0,56 mm efter NMRA.

3. Hjulprofil

Tegning fra NEM 311 om hjulprofil.
Tegning fra NEM 311 om hjulprofil.

Norm/standard Nmin Tmin Tmax Dmax P
NEM 311 2,2 0,5 0,6 0,9 0,15

Alle mål i mm.

Tegning fra NMRA RP25 om hjulprofil.
Tegning fra NMRA RP25 om hjulprofil.

Norm/standard N' T W D' P R1 R2 R3
NMRA RP25 1,83 0,51 1,32 0,51 0,18 0,20 0,23 0,23

Alle mål i mm.

Forskellene i pkt. 2 går igen her. Det ses at hjulgeometrien er lidt forskellig.

4. Flangehøjde

Små flanger og smalle hjul ser pænest ud, synes jeg. Allerede omkring 1972 eksperimenterede jeg med at dreje af flangernes højde på metalhjul i skala N, f. eks. Minitrix hjul, og på Piko MY. Jeg havde ingen problemer med at holde materiellet på sporet.

Micro-Trains leverer både hjulsæt med meget høje flanger (0,9 mm), såkaldte "pizza-cutter" flanger, og lave flanger (0,5 mm), såkaldte "low-profile" hjulsæt. Mange modelbanefolk i USA går over til at køre med små flanger, og hævder at de har færre afsporinger med Micro-Trains lave flanger end med de høje.

5. NMRA-hjulsæt på NEM-spor

Hjulsættene kan løbe igennem sporskifter, men der er to ulemper

6. NEM-hjulsæt på NMRA-spor

Hjulsættene kan ikke altid løbe igennem sporskifter, fordi

7. Konklusion

Man kan sagtens køre med flangehøjde på 0,5 mm. Fra USA fås en del hjulsæt med små flanger, mens man på europæisk materiel i reglen selv må dreje hjulene ned.

Når man vælger hvilke normer/standarder man vil arbejde med, bør man vælge enten NEM eller NMRA til såvel spor som hjulsæt da NEM og NMRA ikke er fuldt kompatible.

Man bør dog være opmærksom på at ikke alt materiel som købes færdigt, overholder NEM-normerne hhv. NMRA-standarderne, det må man selv checke hvis man vil undgå afsporingsproblemer.

8. Links

Opdateret 2011-09-11