MODELBYGNING I SPOR "N"

af Poul Adamsen og Erik Olsen

(først offentliggjort i Signalposten marts 1972 nr. 2)


Når interessen for modeljernbaner i de senere år hovedsagelig har drejet sig om størrelsen 1:87, så beror dette jo ikke alene på de bedre muligheder man har for at rumme et modeljernbaneanlæg i en normalt-eller 3-værelsers lejlighed. Nok så medvirkende til succes-sen er den interesse som "industrien" har vist netop denne målestok, og som kan udmåles i det enorme udbud af hel eller halvfabrikata i spor HO.

I de senere år er så dukket en endnu mindre målestok frem på markedet, som også har fået søgelyset rettet ind på sig. Denne målestok er spor N, 9 mm sporvidde, størrelsesforhold 1:160, og udvalget af industrielt fremstillet materiel er voksende fra dag til dag. Det vil iøvrigt blive interessant at iagttage om lillebroder N vil slå HO på retræten.

Det er ikke uden interesse for samtlige implicerede at konstatere, at på trods af det store udvalg i færdigfremstillet HO-materiel så har denne størrelse også et stort klientel af tilhængere der foretrækker at bygge og køre modeller af egen tilvirkning. Det er selvfølgelig ikke særligt mærkværdigt, for da de første selvbyggere i spor N nu også skyder frem som kviste på grenen, så må man vel have lov at drage den slutning, at en sådan udvikling blot er en af modelbanesportens sunde karaktertræk.

Hr. Erik Olsen, der er forfatter til de følgende byggebeskrivelser, er et af HgJKs meget flittige og dygtige medlemmer på restaureringsholdet på Gentofte station, hvilket med andre ord vil sige, at det han beskæftiger sig med på de jernbanemæssige områder, strækker sig fra den ene yderlighed til den anden.

De fleste af modellerne er ombyggede "færdigvarer", men mon ikke vi skal lade Erik selv fortælle om, hvorledes dette går til.

modelbyg1_01.jpg

Frichs dieselloko: Forbilledet er et af de mange 375 HK loko, der kører på danske privatbaner. Disse har dog to løbeaksler, altså 1-C-1, medens modellen kun er trekoblet. Den er bygget op på en underdel fra et to-akslet Arnold Rapido industridiesellok, hvor det midterste tandhjul efter diverse udskæringer er udvekslet med et hjulsæt, hvor flangerne er drejet af. Hjulsættet er af samme type som de to øvrige. Det kan købes som reservedel. Udvendig er pålimet akselkasse m.m. Farven på modellen er som HTJs: Falmet postrød vognkasse, sort (med grå-brunlig tone) undervogn og beskidt tag, tagkølere m.v. Vognkassen er lavet af 0,5 mm karton, taget af 0,3 mm karton på træklods. Tagkølere er lavet af træliste og limet på taget med karton som mellemlæg. Gangbrædder er af karton.

modelbyg1_05.jpg

HTJ E 44 er opbygget på en Peco-undervogn og vognkassen er bygget som C 9.

modelbyg1_03.jpg

OKMJ C 9 og HTJ C 35 : C 9 er en to-akslet personvogn med åbne endeperroner, bræddebeklædt (teak) og lakeret med klar lak. Taget er sølvfarvet. Undervognen er fra en Lima SJ-personvogn, vognkassen er 0,8 mm krydsfiner og taget er lavet af en træklods. Vindueskarmene er lavet af 0,3 mm karton.

modelbyg1_02.jpg

C 35 er en ombygget TKVJ motorvogn, som efter ombygningen fik 2,5 m træboggier. Arnold Rapido fremstiller en tysk Schwanenhalsboggie, som i størrelse og udseende svarer udmærket til træboggien og de er anvendt til denne vogn. Opbygningen er som for C 9, dog med hensyntagen til vognens anderledes konstruktion. For begge vogne gælder, at før udskæringen er bræddeinddelingen markeret' med tusch (0,1 mm pen). Begge vogne eksisterer i virkeligheden, C 35 hos HTJ og C 9 ejes af Helsingør Jernbaneklub.

modelbyg1_04.jpg

DSB CF 10135 er bygget i 1920erne af Scandia og blev omlitreret til CXM 4325 og tilsidst brugt som togførervogn. Vognen kom i 1968 til Helsingør Jernbaneklub, hvor den i restaureret stand som CF 10135 kører på Helsingør Veteranjernbane. Modellen er bygget op på en undervogn fra en Lima SJ to-akslet personvogn. Den er forsynet med armering af 0,5 mm messingtråd, batterikasse af en messingklods og nye puffere. Vognkassens bund er 2 mm krydsfiner sider og gavle 0,8 mm krydsfiner og tag 0,3 mm messingplade. Sider og gavle er lakerede, taget er mat grå. Indvendig er den malet lys grøn og med hvidt loft. "Krummelurerne" er fra SJ-vognen, de er slebet tyndere, malet sorte og limet på med Araldit. Vognen er - i stedet for Lima hjulene - forsynet med Minitrixhjul. Skiltene med påskrifterne er karton.

modelbyg1_06.jpg

HFHJ B 53: Pladebeklædt boggiepersonvogn med åbne endeperroner, tidligere SNNB. Som boggier er anvendt Limas personvognsboggie, til vanger Pecos skinneprofil for spor N. Pufferplankerne er 0,5 mm messingplade, puffere og endeperroner er fra Limas SJ-personvogn. Vognbunden er lavet af 2 mm krydsfiner og sider og gavle af 0,5 mm aluminiumsplade medens taget er bygget af en træklods. Vognen er malet i HFHJs sædvanlige farver, kirsebærrød og creme med en køkkenblå stribe under vinduerne. Taget er matsort som tjæret tag.

modelbyg1_07.jpg

SJS Cc 311 er en åben skovvogn fra Klampenborgbanen, bygget i 1885. Den eksisterer, som den eneste, i restaureret stand hos HgJK. Undervognen på modellen er fra en Minitrix to-akslet personvogn. Vognkassen og taget er lavet af 0,8 mm krydsfiner. Den er udvendig mørkegrøn, indvendig lys gul og taget er sorttjæret. Vognen er udstyret med sæder, der er lavet af strimler af krydsfiner med en stump træliste som "fod". Sæderne er lakerede.

modelbyg1_08.jpg

DSB CP 2810 var tidligere en meget almindelig vogn og er i model behagelig på grund af dens ringe længde. Boggien stammer fra en Lima vogn, hvor de originale centrumsstykker er savet ud og limet i CP-erens vognbund, der er af 2 mm finer. Armering er 0,3 mm piano-tråd. Vognsider, gavle etc. er af 0,8 mm krydsfiner, taget er lavet af en træklods. Harmonikaerne er af fabrikat Lima.

modelbyg1_09.jpg

DSB CR 3604 er bygget op på Rapidoboggier og med vanger af Peco N-skinne. Pufferplankerne er lavet ud i et med gavlene, der ligesom siderne er af 0,8 mm krydsfiner. Skydedørene i midten er 0,3 mm karton. Taget en træklods. Armering 0,3 mm pianotråd, trinbrædder 0,3 mm karton.

modelbyg1_10.jpg

SJ litra 0: En Lima godsvognsundervogn med vognbund i 2 mm finer og sider og gavle af 05 mm karton. Stolperne er 0,5 mm messingtråd. Vognkassen er brunmalet.

OHJ QG 335 er bygget af en Minitrix undervogn fra en åben godsvogn. Den er skåret over og tilpasset. Vognkassen er af 1 mm krydsfiner, bunden af 2 mm finer og taget af 0,5 mm karton. Stolperne er "lister" skåret af 0,5 mm karton og ventilationslemmene er af 0,3 mm karton. Vognkassen er malet blegrød, eventuelt afskallet, taget var tidligere sorttjæret, men er nu krakeleret tagpap. Undervognen er "støvet".

modelbyg1_11.jpg

MFVJ M 4 er bygget op over en Lima italiensk diesellokomodel minus vognkassen. Det er den tidligste konstruktion, hvor motoren ligger i bunden mellem boggierne og trækker på inderste aksel på hver boggie gennem snekketræk. Vognkassen er lavet af 0,5 mm karton, bunden (hvor der er plads) af 2 mm finer. Taget er en balsaklods beklædt med karton. Tagkølere er 0,5 mm messingtråd og tagrytteren er opbygget af karton. Siderne er lakeret og taget matsort.

Iøvrigt skulle billederne kunne fortælle en del mere om detaillerne på de enkelte modeller.

Opdateret 2011-05-13