Hjulsæt til 1:45 - anvendelse og modifikation af Slater's hjulsæt

af Erik Olsen


Indhold:

1. Indledning
2. Vognhjulsæt 0 Scale coarse
3. Vognhjulsæt 0 Scale fine
4. Vognhjulsæt Scale7
5. Lokomotiv- og tenderhjulsæt 0 Scale fine
6. Links

1. Indledning

Slater's Plastikard Ltd. i England fremstiller et større program af hjulsæt i skala 0, såvel vognhjulsæt som lokomotiv- og tenderhjulsæt. De er alle fremstillet med hjulstjerne hhv. hjulskive i plast, er således isolerede, og egner sig derfor primært til toskinnedrift.

Slater's fremstiller vognhjulsæt i tre forskellige engelske standarder:

  1. 0 scale coarse til 32 mm sporvidde, målforhold 1:43,54
  2. 0 scale fine til 32 mm sporvidde, målforhold 1:43,54
  3. Scale7 til 33 mm sporvidde, målforhold 1:43,54
Foto 1: Bagest Slater's coarse scale vognhjulsæt, forrest ombygget til NEM med ny aksel.
Foto 1: Bagest Slater's coarse scale vognhjulsæt, forrest ombygget til NEM med ny aksel.

Af vognhjulsæt er først og fremmest følgende typer interessante: Stjernehjulsæt nr. 7110 (coarse), nr. 7120 (fine) og nr. 7120S (Scale7) med 8 dobbelteger (split spokes) og 3' 1" diameter (21,8 mm i model).

2. Vognhjulsæt 0 Scale coarse

Denne standard er den ældste af de tre. Hjulbredden er 5,1 mm, afstand mellem hjulenes indersider 28 mm, flangetykkelsen 1,2 mm og flangehøjden ca. 1,5 mm.

Selvom hjulene ved første øjekast synes meget grove, er de faktisk ret velegnede til ombygning til NEM 310 og 311. Der kan drejes lidt af hjulbredden på ydersiden og af flangehøjden, desuden rundes flangetoppen. De kan dog også anvendes uden afdrejning hvis man vil det, blot skal man være opmærksom på at flangerne er meget høje. Afstanden mellem hjulene er ca. 0,5 mm for lille efter NEM; man kan enten montere hjulene på Slater's aksler med en 0,25 mm tyk skive i hver side, eller dreje nye aksler som jeg valgte at gøre, og hjulene borede jeg derfor op til 2 mm.

3. Vognhjulsæt 0 Scale fine

Denne standard stammer fra 1920'erne. Hjulbredden er 3,5 mm, afstand mellem hjulenes indersider 29 mm, flangetykkelsen 0,9 mm og flangehøjden 1 mm.

Hjulene er noget smallere end efter NEM 310 og 311, og man må derfor være forberedt på at køreegenskaberne på NEM-spor ikke er optimale, især vil hjulene pga. den lille hjulbredde falde ned mellem vingeskinnerne i hjertestykker. Men hjulsættene kan bruges hvis man sikrer sig at føringsmålet Kmax = 29,9 mm i NEM 310 er overholdt (afstand mellem hjulenes bagsider plus en flangetykkelse).

Foto 2: Slater's scale7 vognhjul ombygget til proto:45 med ny aksel.
Foto 2: Slater's scale7 vognhjul ombygget til proto:45 med ny aksel.
4. Vognhjulsæt Scale7

Denne standard stammer fra 1970'erne. Hjulbredden er 3 mm, afstand mellem hjulenes indersider 31,2 mm, flangetykkelsen 0,66 mm og flangehøjden 0,66 mm.

Målene på disse hjul er meget tæt på mine egne Proto:45 hjulsæt, men da de er lavet til 33 mm sporvidde, er afstanden mellem hjulene selvsagt for stor. Man kan tage hjulene af Slater's aksler, dreje de to akselhalse 0,5 mm længere og genmontere hjulene, så afstanden mellem hjulenes bagsider bliver 30,2 mm; hjulene kan bruges som de er. Man kan også lave nye aksler som jeg valgte at gøre, og hjulene borede jeg derfor op til 2 mm.

5. Lokomotiv- og tenderhjulsæt 0 Scale fine

Slater's fremstiller kun lokomotiv- og tenderhjulsæt i 0 Scale fine. De kan anvendes på NEM-spor med de begrænsninger som er nævnt i pkt. 2. De kan drejes ned til anvendelse på Proto:45 spor, men der må lægges skiver mellem hjul og aksel for at opnå en afstand mellem hjulenes indersider på 30,2 mm.

Man bør være opmærksom på at akseldiameteren på lokomotivhjulsættene i de fleste tilfælde er 4,8 mm (3/16"). Hjuldiameteren kan beregnes ud fra forbilledets mål som er angivet i listen, men husk ved beregningen at målforholdet er 7mm/1ft eller 1:43,54.

6. Links
Slater's Plastikard Ltd., England http://www.slatersplastikard.com/
MOROP http://www.morop.org/
NEM 310 (tysk) http://www.morop.org/de/normes/nem310_d.pdf
NEM 311 (tysk) http://www.morop.org/de/normes/nem311_d.pdf
Scale7 Group, England http://www.imagic-design.co.uk/s7/
Scale7 Standards http://www.imagic-design.co.uk/s7/About_S7/Standards/S7standards.html

Ændringer:
2008-03-15: Opdateret til HTML 4.01 Strict.
2009-01-02: Typografi opdateret.

Opdateret 2009-01-02