En QE-vogn i 1:45

af Erik Olsen (først offentliggjort i Modelhjul '97, december 1997)


Forbilledet

I 1894 fik DSB leveret de første af en ny generation af lukkede godsvogne: Litra QD med håndbremse. Vognkassen havde samme dimensioner som de sidste QC-vogne (bundfladeareal 16,3 m2 og højde i alt 3475 mm). Undervognen havde fortsat akselafstand 3660 mm, men var på flere punkter ændret. Vognenes bæreevne var øget fra 10000 kg til 12500 kg hvilket indebar, at hjulsæt og bærefjedre måtte være stærkere. For at skaffeplads til de sværere bærefjedre mindskedes hjuldiameteren fra 1092 mm (= 3' 7" engelsk) som havde været brugt til næsten alle vogne ved DSB/JF og personvogne ved DSB/S, til 974 mm (3' 2-3/8" engelsk) som tidligere havde været brugt til godsvogne ved DSB/S.

Konstruktionen dannede, sammen med den udgaven af PF-vognen fra samme år, grundlag for en ny familie af godsvogne. Gennem årene indførtes mange mindre ændringer, og undervognskonstruktionen forstærkedes, men hovedtrækkene forblev de samme.

Foto 1: Model i 1:45 af DSB QE 3959.
Foto 1: Model i 1:45 af DSB QE 3959.

I 1895-98 leveredes QD-vogne med skrue- og vakuumbremse da der var et stigende behov for lukkede vogne til ilgods, som i reglen befordredes med vakuumbremsede tog. Da disse vogne udstyrs- og anvendelsesmæssigt adskilte sig fra de øvrige QD-vogne som kun havde håndbremse, omlitreredes de i 1899 til QE. Vogne bygget før århundredeskiftet havde alle ikke-ekvilibreret bremsetøj med lang bremseaksel, fire bremseklodser og fire trykstænger samt lavt bremsehus (4000 mm over skinneoverkant). QE-vogne bygget 1903 og senere fik ikke-ekvilibreret bremsetøj med kort bremseaksel, otte bremseklodser, to trykstænger og to trækstænger (en del vogne fik også lufttrykbremse) samt højt bremsehus (4150 mm over skinneoverkant). De ældre QE-vogne fik efter århundredeskiftet fire ekstra bremseklodser og to trækstænger, men udover tilføjelse af nye dele ændredes bremsetøjet ikke.

Modellen

Jeg valgte at bygge en model af DSB QE 3959, bygget af Scandia i 1895, som vognen formentlig har set ud i 1900. På modellen er enkelte afvigelser fra tegningen: Gavldørene har fået et vandret rammestykke midt for dørenes højde samt en vandliste derover. Det ekstra rammestykke findes på alle fotografier af de virkelige vogne jeg har set; vandlisten kan være en senere tilføjelse. 1903-tegningen viser lavt placeret lukketøj og en vandliste, men ingen ekstra rammestykker (sidstnævnte kan være en tegnefejl, man kan af og til finde fejl på de gamle tegninger).

Undervognen

Undervognen er bygget som beskrevet i "Modelhjul '96", og i artiklen er vist fotografier af denne undervogn i de tidligste byggestadier. De udvendige længdedragere er forsynet med konsoller som på den virkelige vogn bærer side- og hjørnestolperne (hjørnestolperne i dørenden bæres af pufferplankerne). Konsoller for sidestolperne er bukket af 1,5x0,3 mm messingbånd omkring en til formålet udformet messingdorn og loddet sammen, se figur 3. Konsoller for hjørnestolper i skruebremseenden er fremstillet af 0,3 mm plade med en 1,5x1,5 mm forstærkningsvinkel, se figur 4. Konsollerne loddes på længdedragerne.

Foto 2: QE 3959; modellen har det 4000 mm høje tidlige bremsehus.
Foto 2: QE 3959; modellen har det 4000 mm høje tidlige bremsehus.
Den rå vognkasse

Vognkassen er bygget af polystyrenplade med en messingplade i bunden for at give den fornødne vægt, se figur 1 (klik her for at se figur 1). Der er anvendt Evergreen polystyrenplade og lister; i det følgende er i parentes angivet Evergreens materialedimensioner i inches (tommer engelsk). Vognsiderne og taget er af 1,5 mm (= .060 in), gavlene er sammenlimede stykker af 1 mm (= .040 in) polystyrenplade og bunden er sammenlimede stykker af 1 mm polystyrenplade og 1 mm messingplade (limes med epoxyklæber). Siderne har under dørene en udskæring hvori der er limet en 0,75x1,1 mm (= H0 scale 3x4 in) polystyrenliste, idet klædningen ikke var ført igennem under dørene.

Inden udskæringen udføres bræddemellemrum med en rillekniv som jeg køber fra Trinbrættet Hobby. Rillekniven er egentlig blot en 150 mm målestok af stål som er slebet til. Jeg forsyner den med et håndtag af to stykker 1,5 mm polystyrenplade og vikler isolerbånd omkring, det giver lidt bedre greb om kniven. Rillekniven fås slebet med V-form som er velegnet til smalle lodrette bræddefuger, men jeg sliber den om så den skærer bedre.

Til de bredere udvendige mellemrum mellem vandrette klædningsbrædder sliber jeg rillekniven som vist i figur 2, slibningen foregår med en fin slibeskive i en lille elektrisk håndslibemaskine (Dremel). Pga. den asymmetriske form kan rillekniven være svær at styre langs en stållineal. Jeg sliber derfor spånfladen med en vinkel på ca. 80° med den flade der under skæringen ligger an mod linealen. På den måde tvinges rillekniven ind mod linealen og bliver lettere at styre. Der skal dog stadig holdes godt fast også på linealen. Hvert bræddemellemrum skæres á 3-4 gange hvor der hver gang kun fjernes en lille spån. Rillekniven føres med en vinkel på ca. 15° med pladen, den må ikke grave sig ned i pladen. Hvis ikke den skærer som den skal må den slibes igen med lidt ændrede vinkler og afprøves. Efter skæringen slibes pladens overflade let for at fjerne grater og fnuller.

Figur 2: Rillekniv og bræddemellemrum.
Figur 2: Rillekniv og bræddemellemrum.

Taget varmformes som beskrevet i "Modelhjul '95" og skæres og slibes til korrekt længde. Bredden udføres ca. 0,2 mm for stor. Bemærk at gavlenes udvendige plade går helt op til tagets overkant. Ved at udføre gavlene af to sammenlimede plader opstår false hvori sider og tag hviler. På undersiden af taget langs kanterne og på indersiden af sider og gavle langs underkanten limes 1x2 mm polystyrenlister som styrer delene under sammenlimningen og giver stærkere samlinger. Efter kontrol af at alle samlinger passer rigtigt sammen, kan vognkassens dele limes sammen. Gavlen i skruebremseenden anbringes med underkanten i flugt med bundpladen, gavlen med døre anbringes med underkanten 0,5 mm højere for at skabe plads til pufferplanken.

Til sammenlimning af polystyren anvender jeg ethylacetat (fra Trinbrættet Hobby) som limer delene sammen ved at opløse fladerne. Ethylacetat fordamper meget hurtigt og delene beskadiges derfor ikke hvis man skulle bruge lidt rigeligt, blot skal man ikke trykke for meget på samlingen da den opløste plast så trykkes ud af limfugen. Det lykkedes mig i et tilfælde at vælte en flaske ethylacetat ud over en vognkasse, heldigvis inden der var monteret for mange detaljer. Jeg kunne klare problemet ved forsigtigt at suge væsken op med engangslommetørklæder, og så ellers lade vognkassen tørre et døgn. Der skulle derefter kun slibes lidt på en vognside for at udbedre skaden. Siden har jeg lavet en holder med tung fod til flasken, så det sker ikke igen!

Når limen er tør slibes gavle og tagkanter plant med siderne og gavlene slibes i flugt med tagfladen. Ved gavlen med døre skæres forneden små hak i siderne så der skabes plads til pufferplanken. Vognkassen fastgøres til undervognen med 4 stk. M1,4 skruer i gevindskårne huller i vognbunden.

Figur 3: Konsol og beslag for sidestolpe.
Figur 3: Konsol og beslag for sidestolpe.
Stolper, vandlister og døre

Herefter tilpasses polystyrenlister til topramme (1,5x2,5 mm = .060x.100 in), hjørnestolper (1,5x2,0 mm = .060x.080 in) og sidestolper (1,5x1,7 mm = H0 scale 6x6 in), alle af fabrikat Evergreen. Toprammen har en udskæring over dørene, denne detalje laver jeg ved at lime stykker af 0,25x1,5 mm (= .010x.060 in) polystyrenliste på toprammens underside udenfor dørene. Til afskæring af polystyrenlister hvor der skal anvendes flere ens stykker, anvender jeg "The Chopper" fra NorthWest Short Line (Walthers eller Old Pullman).

Evergreens polystyrenlister holder ikke i alle tilfælde de lovede mål, f. eks. er "H0 scale" listerne med dimensioner i inches generelt skåret af plade som er for tynd i forhold til det angivne mål (H0 scale 6x6 in skulle være 1,75x1,75 mm, men er kun ca. 1,5x1,7 mm). På modellen er det udnyttet ved at vælge fra både standard- og H0 scale-serierne da topramme, gavlstolper og sidestolper skal have samme tykkelse. Kontroller for en sikkerheds skyld listernes mål inden brugen.

Topramme og hjørnestolper limes først på. Sidestolperne placeres ved hjælp af en afstandslære af to 0,75 mm (= .030 in) polystyrenplader, hvor den underste er ca. 2 mm smallere for at undgå at læren limes fast. De tre stolpemellemrum på hver side af dørene er ens; når sidestolperne er anbragt og limet fast skal afstanden mellem de midterste sidestolper (dørbredden) passe. Det kan derfor godt betale sig at ofre lidt omhu på at beregne og udføre afstandslærens bredde ud fra delenes aktuelle mål.

Figur 4: Konsol og beslag for hjørnestolpe i skruebremseende.
Figur 4: Konsol og beslag for hjørnestolpe i skruebremseende.

På den virkelige vogn var hele taget dækket af sammenpløjede brædder der blev påført blyhvidtoliefarve med kridt og overtrukket med dæklærred, mens farven endnu var våd. Dæklærredet blev ombøjet og fastgjort på toprammen og udvendigt dækket med vandlister. Taget blev malet en gang med blyhvidtoliefarve med kridt og to gange med lys oliefarve. Tagfladen fremstod som en jævn ensartet flade uden tekstur, først når man kom tæt på kunne lærredets struktur ses. Heller ikke den senere anvendte tagpapklædning havde megen tekstur. Jeg mener derfor det beror på en misforståelse, når nogle modelbyggere beklæder vogntage med slibepapir. Det er fuldt tilstrækkeligt at male taget med en mat grå maling.

Overkanten af toprammen slibes i flugt med tagfladen og evt. hulheder udbedres med spartelmasse. Når dette er helt tørt slibes tagfladen omhyggeligt til en glat og jævnt rundet flade og kanterne rundes let. Vandlisterne tildannes af 1x1,1 mm (= H0 scale 4x4 in) polystyrenlister og limes fast som beskrevet i "Modelhjul '95".

Dørenes bræddeklædning var på den virkelige vogn lagt i false i dørrammerne, og dørklædningen ligger derfor længere ude end den øvrige klædning. For at illudere dette limes et stykke 0,5 mm (= .020 in) polystyrenplade med brædderiller på siden mellem de midterste sidestolper. Højden af pladen svarer til dørenes totale højde. Ovenpå denne plade limes dørrammerne af 1x1,7 mm (= H0 scale 4x6 in) polystyrenlister. På gavlen med dør tildannes og fastlimes gavlstolper af 1,5x1,7 mm (= H0 scale 6x6 in) polystyrenlister. Dørene fremstilles på samme måde som sidedørene. Bemærk dog at der i gavlen er et tværstykke under døren. Dette tværstykke går ned foran pufferplanken men sidder på modellen kun fast på vognkassen. Det er vigtigt at vognkassen passer ret præcist til undervognen dette sted, det kan være nødvendigt at slibe på vognbund og stolper for at opnå god tilpasning.

Figur 5: Pufferplanke og beslag for hjørnestolpe i dørende.
Figur 5: Pufferplanke og beslag for hjørnestolpe i dørende.

I skruebremseenden er stolperne på den virkelige vogn af profiljern. Jeg anvender på modellen 1,5x2,5 mm U-profil af messing som limes på gavlen med cyanoacrylatklæber. De når helt op til tagfladen og passer inden i bremsehuset som først monteres senere.

Lemme og beslag

Jeg udfører normalt lemmene lukkede, hvis enkelte lemme skal være åbne må der ved fremstilling af den rå vognkasse tages hensyn hertil (udskæring og indvendig maling). Lemme udskæres af 0,5 mm (= .020 in) polystyrenplade som forinden er forsynet med brædderiller, og limes fast. Bemærk at højden af dørlemmene er mindre end de øvrige, se figur 6. På toprammen er anbragt lister som dækker lemmenes overkant, disse fremstilles af 0,75x1 mm (= .030x.040 in) polystyrenliste på de normale lemme og 0,5x0.75 mm (= .020x.030 in) på dørlemmene og limes fast. Lemmenes brædder er udvendigt holdt sammen af 0,25x1 mm (= .010x.040 in) polystyrenlister som limes på.

Lemmenes glideskinner er på den virkelige vogn af vinkeljern som er skruet på side- hhv. gavlstolperne. På modellen illuderes disse med 0,5x0,5 mm (= .020x.020 in) polystyrenlister som limes på i hjørnet mellem klædning og stolpe under den lukkede lem. Derunder anbringes vinkelstop fremstillet af 1x0,25 mm (= .040x.010 in) polystyrenlister.

Figur 6: Lemme og beslag.
Figur 6: Lemme og beslag.
Vognkassens detaljer

På den virkelige vogn er side- og hjørnestolperne fastgjort til undervognen med beslag og bolte. Disse eftergøres på modellen som vist i fig. 3-5 med 0,25x1,1 mm (= H0 scale 1x4 in) og 0,25x1 mm (= .010x.040 in) polystyrenlister. Bolteender svarende til 1/2" er Grandt Line no. 5100 af plast (Walthers) som limes i borede 0,45 mm huller (0,45 mm bor kan købes hos RS Radio-Parts). Nederste klædningsbrædt er på den virkelige vogn med de samme bolte samt en bolt i hvert stolpemellemrum fastgjort til bundrammen af vinkeljern.

I hver hjørne af vognkassen lige under vandlisten sidder et beslag som fremstilles af 0,25x1 mm (= .010x.040 in) polystyrenliste som limes på. I hvert beslag monteres fire bolteender. Sideklædningen er fastboltet til hjørne- og sidestolperne. Bolteender placeres ud for bræddemellemrummene, den øverste bolteende dog lidt over lemmenes underkant. Opmærkning af hullerne til bolteenderne sker med en borelære af polystyren og et 0,45 mm bor fastspændt i en lille borholder, eller på øjemål med en kraftig nål i en borholder (jeg bruger en 4x urmagerlup). Boringen sker med boret fastspændt i en elektrisk miniboremaskine på lav hastighed.

Gavlklædningen er på den virkelige vogn fastboltet til gavlstolperne og vinkeljern som er fastgjort til hjørnestolperne. Vinkeljernet illuderes med pålimede 0,25x1,5 mm (= .010x.060 in) polystyrenlister der slibes lidt ned efter pålimningen. Disse vinkeljern og gavlstolperne forsynes med bolteender, i skruebremseendens gavlstolper dog kun under bremsehuset.

Figur 7: Hængsler til sidedøre.
Figur 7: Hængsler til sidedøre.

Dørhængsler fremstilles som vist i fig. 7 af 3,2x3,2 mm stykker af 0,25 mm (= .010 in) polystyrenplade og 0,25x1,1 mm (= H0 scale 1x4 in) polystyrenliste som limes på sidestolpe og dørramme. Hængselkroppen udgøres af et stykke 0,7 mm rund polystyrentråd som slibes lidt fladt på den ene side, afskæres på 3,2 mm længde og limes på. Denne dimension kan ikke købes, man kan enten bruge 0,6 mm (= .024 in) eller slibe 0,9 mm (= .036 in) tråd ned. Tilføjelse: Jeg har senere hos Slater's Plastikard Ltd. i England købt 0,76 mm (= .030 in) polystyrentråd.

Huller til bolteender opmærkes, bores og bolteender isættes og limes. På hvert hængsel er to af boltene undersænkede (der er ikke plads til to bolteender når døren åbnes). Disse kan illuderes med tynde skiver af 0,6 mm (= .024 in) polystyrentråd som limes fast, men de er faktisk ikke særligt tydelige så jeg har udeladt dem. Bemærk at gavldørenes øverste hængsler ikke havde den viste forlængelse opad som forstærker samlingen mellem sidestolpe og topramme. Dørenes øvrige beslag fremstilles af polystyrenlister og lukketøjet af messing og limes på. Håndbøjler, slutsignalholdere og holdere for underretningssignaler fremstilles som beskrevet i "Modelhjul '95". Enkelte detaljer er udeladt, for eksempel lukketøj med kæder til lemmene. Den mindste Grandt Line kæde der fås, er alt for kraftig, så jeg kan ikke lave det tilstrækkeligt spinkelt.

Tilføjelse: Jeg har i det engelske Model Railway Journal set en ide til at illudere spinkle kæder som jeg endnu ikke har prøvet; mere herom på et senere tidspunkt.

Foto 3: QE 3959; ved gavlen ses den karakteristiske aftagelige vakuumopstander.

Foto 3: QE 3959; ved gavlen ses den karakteristiske aftagelige vakuumopstander.
Skruebremse og bremsehus

Skruebremsespindel og bremsehåndtag fremstilles af messing og limes på gavlen med cyanoacrylatklæber. Trinnet på gavlen fremstilles af messing og limes på. Der bores huller til bolteender af messing som limes fast, de er med til at sikre trinets fastgørelse. Plankedækket på undervognen fremstilles af polystyrenplade og limes på mens undervogn og vognkasse er samlet.

Bremsehuset fremstilles af 1 mm (= .040 in) og 1,5 mm (= .060 in) polystyrenplade. Bræddemellemrummene er her smallere end på vognkassens sider og gavle, de udføres med en rillekniv med V-form. Vinduesåbningerne skæres ud med kniv og slibes til. Efter sammenlimningen spartles og slibes hjørnesamlingerne så de ikke kan ses. Tagfladen spartles og slibes glat, kanterne rundes let og vandlister limes på. Bremsehuset placeres løst på vognkassen og samlingerne tilpasses. Bremsehusets placering på vognkassen afmærkes med en spids blyant. Derefter males bremsehuset indvendigt og de flader på gavl og tag som det dækker, med en lys brun farve som ferniseret træ. Bremsespindel og -håndtag males sort.

Vinduerne fremstilles af 0,25 mm (=.010 in) klar polystyrenplade med rammer af 0,25x1 mm (= .010x.040 in) polystyrenlister som limes på en klare plade inden udskæringen. De enkelte vinduer tilpasses og limes fast i åbningerne. Herefter kan bremsehuset limes fast til vognkassen, evt. maling på limfladerne afskrabes forinden. Inddækningslister mellem bremsehus og tag slibes til af 0,75x0,75 mm (= .030x.030 in) polystyrenliste, tilskæres og limes på.

Bemaling, påskrifter og patinering

Undervognen afrenses grundigt og sprøjtemales med airbrush. Jeg anvender en blanding af Floquil maling: 50% Engine Black og 50% Grimy Black. Den brugsfærdige maling består af ca. 70% farve, 5% Glaze (giver større glans), 2% Retarder (forlænger tørretiden) og 23% Dio-Sol (fortynder). Lufttrykket er 1,0-1,2 bar, og afstanden er 10-12 cm. Ved sprøjtning af Floquil maling er filtermaske og god udluftning nødvendig (jeg anvender en maske nr. 4255 fra 3M).

Vognkasse og bremsehus sprøjtemales på tilsvarende måde med Floquil Boxcar Red, forinden afdækkes bremsehusets vinduer med afdækningstape. Når indadgående hjørner males (eksempelvis mellem klædning og stolper), kan det være nødvendigt at reducere lufttrykket og gå tættere på med airbrushen. Afdækningstapen fjernes forsigtigt ved hjælp af en skalpel så snart malingen er støvtør. Efter tørring mindst en uge penselmales taget med Floquil Concrete med lidt Grimy Black. Taget får to gange med en uges mellemrum. De sorte påskriftfelter og bremseskruen penselmales med Floquil Grimy Black. Vakuumslangerne males med en blanding af Humbrol Matt Leather og Dark Earth. Gangplankerne under bremsehuset tørmales med Humbrol Matt Natural Wood og Matt Leather (ikke blanding), så den sorte farve stadig ses i bunden. Jeg maler tag og detaljer med pensel for at undgå at skulle afdække; det er nødvendigt hvis man sprøjtemaler.

Når vognkassen er helt tør monteres påskrifterne (tøroverføringsark, fremstillet af Baseline efter min film) og vinduesrammerne penselmales brun som lakeret egetræ. Derefter samles vognkasse og undervogn, evt. skrammer og mangler pletmales forsigtigt. Vognen patineres med en meget tynd opløsning af Polly Scale Grimy Black i Polly S Airbrush Thinner som påføres med en blød, bred pensel (illuderer snavs i hjørner og kroge). Med airbrush påsprøjtes skråt nedefra et tyndt slør af sand- eller jordfarve på undervognen og vognkassens nederste del (støv fra ballasten), hertil bruger jeg Humbrol 2 dele Dark Earth, 1 del Matt Sand og 3 dele fortynder. Tilsvarende sprøjtes taget og gavlenes øverste del med snavset brunligsort farve (sod), her Humbrol 2 dele Matt Black, 1 del Dark Earth og 3 dele fortynder. Fodtrin tørmales med lidt Humbrol Dark Earth. De sorte påskriftfelter påføres kridtpåskrifter med en spidset hvid farveblyant og støves til med talkum.

Nyttige adresser:

Ændringer:
2005-05-03: Der er lavet enkelte rettelser i forhold til den oprindelige tekst.
2008-03-15: Opdateret til HTML 4.01 Strict.
2009-01-02: Typografi opdateret.

Opdateret 2009-01-02