Strømforsyning af vendesløjfer ved toskinnedrift

af Erik Olsen


Svend Pedersen skrev i sin bog "Strømmen Sluttes" der udkom i 1954 på Reitzels Forlag, om vendesløjfer at strømtilførslen måtte ligge i selve sløjfen. Han viste kun en kørestrømstilslutning fordi det på den tid var almindeligt kun at have en kørekontrol (transformator). Den løsning kan imidlertid give nogle problemer med strømforsyning af sporskiftet, ligesom der med kun et isolerende stød ("skilleskinne") kan opstå kortslutninger når lokomotivet kører over, og problemer med at polvende kørespændingen på det rigtige tidspunkt.

Den her beskrevne løsning er måske nok lidt mere kompliceret, men fungerer på den anden side langt mere driftssikkert.

Nu om dage opdeler mange for at opnå en større driftsmæssig fleksibilitet sporene i adskilte sektioner hvortil kørestrømmen kan afbrydes, eller ved omskiftere sådan at man valgfrit kan tilslutte en af flere kørekontroller (cab control). Det indebærer at der normalt er langt flere sektioner end efter det gamle system.

Figur 1
Figur 1: Vendesløjfe med isolerende stød og tilslutninger.

I figur 1 er vist hvorledes tilslutningerne kan foretages ved et manuelt cabsystem; cabvælgerne er ikke vist. Det vigtigste her er at kørekontrollen har to udgange, dels den normale hvor polariteten kan vendes vha. den indbyggede polvender, dels en ekstra hvor polariteten er fast. Der indbygges så en særlig polvender i strømforsyningen af sløjfesporet; hvis der altid køres i samme retning ad sløjfesporet, kan den dog udelades.

Når sløjfen skal befares, er fremgangsmåden således: Sporskiftet og sløjfesporets polaritet stilles rigtigt. Toget kører fra adgangssporet gennem sporskiftet og ind på sløjfesporet. Sporskiftet omstilles, og der skiftes køreretning på kørekontrollen (da sløjfesporet er tilsluttet udgangen som ikke polvendes, påvirkes togets køreretning ikke). Toget kører gennem sporskiftet og ind på adgangssporet.

Hvis kørekontrollen ikke har to udgange som beskrevet, må begge spor tilsluttes samme udgang. Den særlige polvender til sløjfesporet er fortsat nødvendig, nu også selvom der er fast kørselsretning i sløjfesporet. Polvendingen må foretages mens toget holder stille i sløjfesporet, og da på såvel den indbyggede som den særlige polvender samtidig.

Funktionen kan automatiseres på forskellig vis, og f. eks. styres sammen med sporskiftet. Hvordan det kan gøres, afhænger af den konkrete udformning af anlægget.

Rettelser:
2002-01-25: Polvenderne er drejet 180° efter forslag fra Jens M. Roesen
2008-03-15: Opdateret til HTML 4.01 Strict.
2009-01-01: Typografi opdateret.

Opdateret 2009-01-01