Strømforsyning af diamantkrydsning ved toskinnedrift

af Erik Olsen


Spændingsforsyning af hjertestykkerne i sporskiftet og krydsningssporskifterne er ret ligetil hvis krydsningssporskifterne er af typen hvor et drev betjener de fire tunger i den ene ende, og tilsvarende med et drev i den anden ende.

Det som kan give problemer, er spændingsforsyning af hjertestykkerne i sporkrydsningen. Helst vil man lade denne styre af nabosporskifterne, men her kan indstilles to krydsende "togveje" som hver især vil give forskellig polaritet af de to hjertestykker, og det dur jo ikke.

Der er nogle genveje til en løsning:

  1. Bruge isolerede hjertestykker de to steder,
  2. Ved DCC at forsyne de to hjertestykker gennem et vendesløjfemodul eller
  3. Med kontakter på sporskiftedrevene og ved at begrænse hvorledes sporskifterne kan stilles i forhold til hinanden samt at sikre mod kortslutning,
1. Isolerede hjertestykker

er jo lidt snyd, og hvis man polariserer alle andre hjertestykker, vil man nok gerne have disse to med også.

2. Med DCC-vendesløjfemodul

Det er den nemme løsning, så skal man heller ikke tænke på kørespændingsblokopdeling.

Spændingsforsyning med DCC-vendesløjfemodul - klik for at forstørre
Spændingsforsyning med DCC-vendesløjfemodul
3. Spændingsforsyning med kontakter på sporskiftedrevene

Her bliver det lidt mere kompliceret. Jeg har på tegningen givet sporskifterne numre, og jeg forudsætter at sporskifte 1a og 1b betjenes sammen, og ligeledes sporskifte 3a og 3b (koblede sporskifter).

Men det er ikke nok. De to hjertestykker i krydsningerne skal have forskellig polaritet afhængig af hvilken transversal som skal befares. Så sporskifte 1a/b og 3a/b må ikke begge samtidig stå til kørsel ad transversalen (stilling minus). Så kan systemet nemlig ikke finde ud af hvilken af transversalerne som skal befares.

Hvis man uforvarende får lagt såvel sporskifte 1a/b og sporskifte 3a/b i minus, kan man ikke køre igennem transversalerne, men koblingen er lavet sådan at der ikke sker kortslutning. Når sporskifte 1a/b og sporskifte 3a/b begge står i stilling plus (ret) eller begge står i stilling minus (krumt), er de to hjertestykker strømløse. Det koster blot nogle ekstra kontakter. Har man ikke kontakter nok på sine drev, må man bruge hjælperelæer.

Spændingsforsyning med kontakter på sporskiftedrevene - klik for at forstørre
Spændingsforsyning med kontakter på sporskiftedrevene

På tegningen er ikke angivet hvorledes en evt. blokopdeling i kørespændingsforsyningen udføres, det afhænger af hvilket system man benytter. Krydsningen bør kørespændingsmæssigt høre til de sporskifter hvorfra hjertestykkerne forsynes (sporskifte 1a og 2 samt 3b og 6).

Ændringer:
2008-03-15: Opdateret til HTML 4.01 Strict.
2009-01-01: Typografi opdateret.

Opdateret 2009-01-01