En kørespændingsregulator med inertifunktion

af Erik Olsen


Man kan naturligvis regulere kørespænding på andre måder end med en integreret spændingsregulator, nemlig som vist i figur 1 med transistorer i Darlington-kobling. Som i de tidligere artikler er denne kørespændingsregulator designet til en strøm på maks. 1 A og et spændingsområde på 0-12 V. Denne regulator har desuden en inerti-virkning der udgøres af R3 og C2 med en tidskonstant på 2,2 s. Ønskes en mindre tidskonstant, kan værdien af C2 reduceres til f. eks. 22 µF (1,0 s); ønskes en større tidskonstant, kan værdien af C2 øges til f. eks. 100 µF (4,7 s). Den største spænding på udgangen justeres med trimmepotentiometret R2.

Figur 1: Diagram
Figur 1: Diagram.
Dele til kørestrømsregulator 0-12 V:
R1 10 kohm lineært potentiometer 0,25 W
R2 5 kohm trimmepotentiometer 0,10 W
R3 47 kohm modstand 0,25 W
C1 2200 µF elektrolytkondensator 25 V
C2 47 µF elektrolytkondensator 25 V
D1 W005G (DF005M) diodebro 1,5 A (1,0 A)
T1-T2 BC548 transistor NPN
T3 TIP29C transistor NPN power
TR1 15 V transformer 20 VA
L1   kontrollampe 220 V
S1 100 mA sikring flink
K1   afbryder 220 V
K2 topolet vippeomskifter 24 V

Denne kørespændingsregulator er simpel i sin opbygning, men har to ulemper: Der er ingen kortslutningsbeskyttelse, og spændingen falder med stigende belastning (strøm). Dette kan klares med konstruktionen vist i figur 2.

Når spændingsfaldet over modstanden R3 bliver tilstrækkeligt stort (0,6-0,7 V) vil T4 begynde at lede, lysdioden D2 lyser, basis på T4 får spænding så den begynder at lede, og C2 aflades gennem R6. Derved falder udgangsspændingen til strømmen har nået en værdi hvor T3 ikke længere leder (strømbegrænsning). Istedet for justering af maks. spænding med et potentiometer, er indsat en integreret spændingsregulator der forsyner R1 med 12 V; denne spænding falder ikke med stigende strøm til sporet.

Figur 2: Diagram
Figur 2: Diagram.
Dele til kørestrømsregulator 0-12 V:
IC1 78L12A spændingsregulator 100 mA
R1 10 kohm lineært potentiometer 0,25 W
R2 47 kohm modstand 0,25 W
R3 0,68 ohm effektmodstand 2 W
R4 820 ohm modstand 0,25 W
R5 10 kohm modstand 0,25 W
R6 220 ohm modstand 0,5 W
C1 2200 µF elektrolytkondensator 25 V
C2 47 µF elektrolytkondensator 25 V
D1 W005G (DF005M) diodebro 1,5 A (1,0 A)
T1-T2, T5 BC548 transistor NPN
T3 TIP29C transistor NPN power
T4 BC559 transistor PNP
TR1 15 V transformer 20 VA
L1   kontrollampe 220 V
S1 100 mA sikring flink
K1   afbryder 220 V
K2 topolet vippeomskifter 24 V
Figur 3: Spændingsregulator 78L12A.
Figur 3: Spændings-regulator 78L12A.

Rettelser:
2002-10-05: Nederste T4 ændret til T5 = BC548 (tak til Leif Olesen).
2005-05-01: Billede af 78L12A (TO-92) indsat.
2008-03-15: Opdateret til HTML 4.01 Strict.
2009-01-01: Typografi opdateret.

Opdateret 2009-01-01