En gå-rundt kørespændingsregulator

af Erik Olsen


I USA begyndte man engang i 1970'erne at bruge "walk-around cab control", som vel nærmest kan oversættes med "gå-rundt kørekontrol". Princippet er at kørekontrollen ikke længere er en fast installeret enhed, men en lille box som kan holdes i hånden, forbundet til anlægget med et kabel af passende længde.

Denne udførelse af en kørespændingsregulator med gå-rundt kørekontrol bygger på En enkel kørespændingsregulator. Forskellene er kun at den topolede omskifter er erstattet med et relæ med to skiftekontakter, og at potentiometret nu sammen med en sluttekontakt til styring af relæet, sidder indbygget i en lille box med kabelforbindelse til kørespændingsregulatorens faste del. Når jeg har valgt denne udførelse er det for at undgå at den fulde kørestrøm skal gå gennem kabelforbindelsen til boxen; desuden sidder spændingsregulatoren IC1 fortsat placeret hvor der er gode muligheder for tilstrækkelig køling (køleplade).

Det skal bemærkes at forbindelsen til kørekontrolboxen ikke kan afbrydes når der er tændt for strømforsyningen; i så fald går udgangsspændingen på maksimum (ca. 18 V), og det er ikke så godt. Vil man derfor forsyne kablet til boksen med et multistik og kunne forbinde den flere steder på anlægget, må kørespændingsregulatoren udføres på en anden måde. Mere herom i en senere artikel.

Figur 1: Diagram.
Figur 1: Diagram.
Dele til kørestrømsregulator 0-12 V:
IC1 LM317T spændingsregulator 1 A
R1 220 ohm modstand 0,25 W
R2 2,2 kohm lineært potentiometer 0,10 W
R3 120 ohm modstand 0,5 W
C1 2200 µF elektrolytkondensator 25 V
C2 10 µF elektrolytkondensator 25 V
C3 1 µF tantalkondensator  
D1 W005G (DF005M) diodebro 1,5 A (1,0 A)
D2-D5 1N4102 diode 1 A
TR1 15 V transformer 20 VA
L1   lampe 220 V
S1 100 mA sikring flink
K1   afbryder 220 V
K2   vippeafbryder 24 V
K3 12 V relæ to sluttekontakter
Figur 2: Spændingsregulator LM317T.
Figur 2: Spændings-regulator LM317T.

Hvis kørespændingsregulatoren skal levere 0-24 V, skal R1 have værdien 240 ohm og R2 4,7 kohm. Hvis den skal levere mere end 1 A, skal D1, D4 og D5 erstattes med komponenter som tåler den større strøm, og IC1 erstattes med LM317K eller LM338K der kan levere 5 A og er indbygget i et TO-3 metalhus. Den skal også forsynes med køleplade som er større end til LM317T.

Rettelser:
1999-08-03: C1 ændret fra 1000 til 2200 µF, D1 alternativ W005G anført.
2001-01-09: Diagram rettet (D2 vendt).
2008-03-15: Opdateret til HTML 4.01 Strict.
2009-01-01: Typografi opdateret.

Opdateret 2009-01-01