NEM-normer


NEM betyder Normen Europäischer Modelbahnen (normer for europæiske modelbaner). De udarbejdes og udsendes af den europæiske modeljernbanesammenslutning MOROP.

Jeg har på et tidspunkt modtaget et sæt reviderede NEM-normer fra Dansk Model-Jernbane Union (DMJU) samt forskellig information om DMJU og MOROP. Interesserede kan købe NEM-normerne ved henvendelse til DMJU, se http://www.dmju.dk/, der er ca. 100 sider samlet i et ringbind. NEM-normerne findes ikke på dansk på nær en enkelt om en særlig dansk tidsepoke.

Se fortegnelsen over nugældende NEM-normblade, affattet på tysk, på MOROP's hjemmeside: http://www.morop.org/de/normes/index.html. Her er også links til de enkelt normer i pdf-format. Oversigten fandtes tidligere også i en engelsk udgave, men desværre ikke mere idet der henvises til de tyske og franske udgaver.

På de nyere NEM-blade er anført følgende: "© by MOROP / Nachdruck, auch auszugsweise erlaubt, Belegexemplar an MOROP-Generalsekretär". Man tillader altså eftertryk, også i uddrag, af normbladene. Af samtaler med Ib Damm har jeg fået det indtryk at man i MOROP ikke gerne ser normbladene lagt i ubearbejdet form på Internet f. eks. i form af gif-filer. Men eftersom stort set alle normerne nu er tilgængelige på MOROPs hjemmeside, er der heller ikke behov for "uautoriserede" udgaver.

Link til MOROP's oversigtsside med NEM-normer (på tysk): http://www.morop.org/de/normes/index.html.

Ændringer:
2008-03-15: Opdateret til HTML 4.01 Strict, opdatering af link til DMJU og vedr. NEM-blade på engelsk.
2009-01-01: Typografi opdateret.

Opdateret 2009-01-01