Jernbane-epoker i Danmark - NEM 808DK

(Anbefaling)


Epokeindeling for Danmark.

Epokeindelingen for Danmark svarer stort set til de overordnede indelinger for Europa, jfr. NEM 800. Dog er underinddelingen en del anderledes, da en epokegrænse normalt er fastlagt under hensyntagen til en omlitrering/ommaling hos DSB. Øvrige hensyn at tage er bl. a. signalreglementer, udrustningsnormer (bremser etc.) eller privatbanernes modernisering.

Betegnelse Ca. tidsrum Karakteristika
EPOKE I Til 1920 Anlæg af hovedlinjerne og senere det sekundære net.
Damplokomotivets tekniske konstruktion forbedres.
Jernbanefærger indføres på Lille- og Storebælt.
Periode a 1847-1880 Det Sjællandske Jernbaneselskab/
Det danske Jernbane-Driftsselskab (Jylland/Fyn).
Hovedbanenettet fuldføres.
Periode b 1880-1892 De sjællandske Statsbaner/De jysk-fynske Statsbaner.
Store anlæg af privat- og sidebaner.
lkke-automatisk vacuumbremse indføres.
Periode c 1892-1920 De danske Statsbaner sammenlægges til en enhed.
Flere anlæg af privatbaner.
Automatisk vacuumbremse indføres.
EPOKE II 1920-1941 Store damplokomotiver og begyndende motorisering.
Genforeningen medfører amtsbanenettet i Sønderjylland.
Vacuumbremse næsten overalt.
Periode a 1920-1934 Privatbanerne får motorvogne.
Amtsbanenettet i Sønderjylland bliver dels nedlagt,
dels ombygget til normalspor.
Periode b 1934-1941 De store broer forbinder landet.
Lyntog indsættes.
Der indfores S-tog i København.
Tre-klasse systemet afskaffes.
EPOKE III 1941-1969 Omlitrering af alt materiel i 1941.
Trykluftbremse indføres hos DSB.
Periode a 1941-1955 Skinnebusser til privatbanerne.
Ombygning af ældre kupevogne til midtergangsvogne.
Periode b 1955-1963 Store diesellokomotiver indføres.
Personvognene bliver vinrøde uden stafferinger.
Gul stribe pä 1. klasses vogne.
Godsvogne efter UIC-normer indsættes.
Periode c 1963-1969 Nye lyntog (tysk TEE-type).
Store privatbanenedlæggelser.
Godsvogne omlitreres til UIC-standard i 1965.
Lette motortog til privatbanerne (Lynetter).
EPOKE IV 1970-1990 DanLink-godsruten startes.
Regional- og IC-systemet.
Periode a 1969-1972 Personvognene får UIC-litra.
Nye, røde S-tog.
Ældre stålvogne ombygges og moderniseres.
Ny generation af store diesellokomotiver (MZ).
Periode b 1972-1980 Design-programmet:
Lokomotiver bliver rød/sorte, vogne bliver røde.
Periode c 1980-1990 Brede færger på Storebælt.
Elektrificering af fjernbanenettet.
Ny godsvognslitrering.
Lette motorregionaltog (Tysk 628-type).
Lyntogene fra 1963 bliver malet sølvfarvede (Sølv-pilen).
EPOKE V 1990- Den faste forbindelse over Storebælt påbegyndes.
Moderne højhastighedstog (IC/3).
ATC-sikkerhedssystemet indføres.
Ny generation af S-tog.

Ændringer:
2008-03-15: Opdateret til HTML 4.01 Strict.
2009-01-01: Typografi opdateret.

Opdateret 2009-01-01