Krydsningssporskiftet


Nedenstående tekst og figurer er et uddrag af "Vej- og Jernbanebygning" af professor i vejbygningsfagene A. R. Christensen, midlertidig udgave, Kjøbenhavn 1922.

§ 8. Krydsningssporskiftet.

Et Krydsningssporskifte (engelsk Sporskifte) fremkommer, naar man, hvis Krydsningsvinklens Størrelse tillader det, former en Sporkrydsning saaledes ved Indlægning af krumme Spor og normale Sporskiftetunger, at den kan passeres ikke blot i Retningerne AB og CD eller omvendt (Fig. 81) men ogsaa i Retningerne AD eller CB og omvendt, eller baade i Retningerne AD og CB. I første Tilfælde (AD eller CB) er det et enkelt Krydsningssporskifte, (halvt engelsk Sporskifte) i andet Tilfælde (AD og CB) et dobbelt Krydsningssporskifte (helt engelsk Sporskifte).

Fig. 81.

Til Bygning af Krydsningssporskifter anvendes dels de ovenfor omtalte Krydsnings- eller dobbelte Hjærtestykker, dels Dele af Normalsporskifter.

1. Enkelt Krydsningssporskifte.

Fig. 82 viser det enkelte Krydsningssporskifte. Det har 2 Par Tunger, et til et Venstresporskifte og et til et Højresporskifte, saa tre Kørselsretninger er mulige. Som Krydsningsforhold anvender de danske Statsbaner 1:9 og 1:10. Det første maa anbefales.

Fig. 82.

I Fig. 83 er vist Signaturen for et enkelt Krydsningssporskifte.

Fig. 83. Fig. 84.

I Fig. 84 er vist et Skraaspor, der skærer tre parallele Spor, af hvilke det midterste er forbundet med Skraasporet ved et enkelt Krydsningssporskifte.

2. Dobbelt Krydsningssporskifte.

Dette dobbelte Krydsningssporskifte (Fig. 85 og Plan 2) har 4 Tungepar, to for Venstresporskifter, to for Højresporskifter, saa fire Kørselsretninger er mulige. Krydsningsforholdet er paa de danske Statsbaner 1:9 og 1:10, det første er det heldigste. Tungerne skal have den nødvendige Plads til at bevæge sig, og maa derfor først begynde paa det Sted, hvor Afstanden mellem de paagældende Skinner er 454 mm. Dette Maal bør ogsaa overholdes ved det enkelte Krydsningssporskifte, saaledes at dette til enhver Tid kan bygges om til et dobbelt Krydsningssporskifte.

Fig. 85.

Tungerne i det dobbelte Krydsningssporskifte kan som Regel stilles om ved een Sporskiftebuk, saa altsaa alle 4 Tungepar bevæges samtidig, og saaledes at enten de to lige eller de to krumme Skinnestrenge kan passeres. (Fig. 80-87).

Fig. 86. Fig. 87. Fig. 88.

Fig. 88 er Signaturen for et dobbelt Krydsningssporskifte.

I Fig. 80-90 er vist Eksempler paa Anvendelsen af det dobbelte Krydsningssporskifte.

Fig. 89. Fig. 90. halvt krydsningssporskifte ovbg. VCr
Her er et halvt krydsningssporskifte ovbg. VCr (45 kg/m skinner) på Østerport station

Opdateret 2009-01-03